Nieuwsbrief maart 2019 - Jaarverslag 2018
Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2018, tevens vooruitblik voor 2019

2018 stond voor ons (Marianne en Dick) in het teken van een “half jaartje Gambia”: Dick als docent aan de plaatselijke universiteit en Marianne was vooral bezig met inkopen van producten, zoals opdrachten voor het maken van uit hout gesneden kerststallen, en het monitoren van lopende projecten. Het beeld dat we kregen van Gambia is wisselend: de elektriciteitsvoorziening is duidelijk verbeterd (driekwart van de tijd is er elektriciteit) maar meer dan voorheen zijn vele delen van het land (soms dagen) verstoken van water. Economisch gaat het sommigen beter, bijvoorbeeld zij die werkzaam zijn in de toeristenindustrie, in de telecom e.d., maar een groot deel van de bevolking profiteert daar niet of nauwelijks van en leeft nog steeds onder de armoedegrens.

In 2018 kreeg de stichting weer van allerlei mensen financiële steun. Vermeldenswaard daarbij zijn de deelnemers aan de Gambiaanse maaltijd op Wereldvoedseldag (16/10), die 30 zakken rijst bijeenbrachten, waarmee arme gezinnen blij gemaakt kunnen worden. En natuurlijk het sfeervolle Kerstconcert in de Lattropper kerk op, met het koor van Lattrop en Vivace uit Denekamp: veel belangstelling en een leuke opbrengst, die we besteden aan het ondersteunen van gezinnen die in moeilijke omstandigheden leven.
In 2018 hebben we veel uitgaven gedaan die we in 2019 voor een belangrijk deel voortzetten:

-        De betaling van school- en collegegelden voor leerlingen en studenten, die anders geen opleiding krijgen, blijft een mooi doel, ook voor het komende jaar.

-        Bakari en Amy: hun naaiatelier en kippenboerderij moesten plaatsmaken voor nieuwbouw. Met hulp van sponsors hebben we een stuk land voor hun aangekocht waar ze een boerenbestaan kunnen gaan opbouwen: dit jaar wordt er een begin mee gemaakt. Henriette en Yvonne, uit Enschede die de sponsors deels hebben aangebracht, hebben via onze bemiddeling in maart 2018 op een school in Kololi blokfluitles gegeven.

-        De boer Abas Colley, vader van de eerder door ons gesponsorde student Mustapha (nu werkzaam als scheikundedocent), hebben we in 2018 een set zonnepanelen, accu’s en waterpompje gegeven: daarmee heeft hij een prachtige groentetuin met fruitbomen (banaan, papaja, sinaasappel) aangelegd. Dit jaar stellen we hem in de gelegenheid de watervoorziening verder te professionaliseren met een watertank die ook het woonhuis van stromend water kan voorzien. Zijn dochter kan met sponsoring de studie Finance afronden.

-        Verschillende anderen helpen we, beetje bij beetje - zoals dat in Gambia gaat -, een woning te bouwen: Abdoulie legt de fundering van een nieuw te bouwen huis op zijn familiecompound en Kawsu maakt stenen waarmee hij (eindelijk) een huis voor zijn familie kan bouwen op een stuk grond dat hij lang geleden van een vriend geschonken heeft gekregen.

-        In 2018 hebben we een school in Wellingara voorzien van een aantal desktop computers: dit jaar zijn daar een achttal goede, gebruikte computers van de universiteit Twente bijgekomen, waarmee ze een nieuw computerlokaal kunnen inrichten. De school is een particulier initiatief in een arme wijk waar eerder kinderen nauwelijks onderwijs genoten. Met een laag schoolgeld, maar met een jong enthousiast lerarenteam proberen ze de 400 leerlingen te onderwijzen. Een docent verdient er 40 Euro in de maand. Helaas kunnen ze zich nog geen internetaansluiting, een venster op de wereld, veroorloven,